Skrovanoder av Magnesium AZ63 - Legering enligt US MIL

Magnesiumanoder är effektiva och ekonomiska vid skydd mot korrosion avseende stålkonstruktioner i bräckt och färskvatten.

Offeranoder i magnesium används för att skydda skrovet på ett fartyg eller båt från korrosion. De är gjorda av magnesium, som är mer reaktivt än zink och aluminium, och de har en högre katodisk skyddspotential. Användningen av magnesiumanoder har ökat de senaste åren eftersom de ger bättre skydd mot korrosion än zinkanoder, i exempelvis i sötvatten.
(Show More)

Magnesiumanoder för fartyg och båtar

-23%